shape

+31 (0)318-656920

Storingen & onderhoud

Support

Klantportaal

Alle nieuwsberichten

De wetgeving wordt aangepast waardoor meer bedrijven verplicht moeten voldoen aan een basis set van informatie beveiliging tegen cyberdreigingen.

NIS2

De NIS2 richtlijn zal naar verwachting impact hebben op onze organisatie. Als onderdeel van de Europese Unie zijn wij gebonden aan de richtlijnen en moeten we voldoen aan de vereisten die de NIS2 stelt om de digitale veiligheid en economische weerbaarheid te verbeteren. Dit kan betekenen dat we bepaalde maatregelen moeten nemen om onze informatie- en communicatietechnologieën beter te beveiligen tegen cyberdreigingen. We zullen dus moeten onderzoeken welke specifieke eisen en vereisten voor onze organisatie gelden en hoe we hier het beste op kunnen inspelen. Het is belangrijk dat we deze veranderingen nauwlettend volgen en waar nodig aanpassingen maken om te zorgen dat we aan de NIS2 richtlijn voldoen en onze organisatie en klanten zo goed mogelijk kunnen beschermen.

Naast de NIS2-richtlijn heeft de Europese Commissie eind 2022 ook de CER-richtlijn vastgesteld. Deze richtlijn richt zich op de bescherming van publieke en private organisaties tegen fysieke risico’s, zoals de gevolgen van (terroristische) misdrijven, sabotage en natuurrampen. Als organisatie binnen de Europese Unie zijn wij gebonden aan beide richtlijnen en zullen we maatregelen moeten nemen om te zorgen dat we aan de vereisten voldoen en zo onze weerbaarheid tegen dreigingen die de maatschappij of economie kunnen verstoren of ontwrichten te verbeteren. We zullen dus moeten onderzoeken welke specifieke eisen en vereisten voor onze organisatie gelden en hoe we hier het beste op kunnen inspelen. Het is belangrijk dat we deze veranderingen nauwlettend volgen en waar nodig aanpassingen maken om te zorgen dat we aan de NIS2 en CER richtlijnen voldoen en onze organisatie en klanten zo goed mogelijk kunnen beschermen.

Op de website van de overheid van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid kan je meer lezen over wat het voor jouw organisatie gaat betekenen.